De Drentsche Kerken

DE DENTSCHE KERKEN III

door J.Westra van Holthe.

 

Oosterhesselen. Jammer dat bij de restauratie bleek, dat de buitenmuren weder bepleisterd moesten worden. Het beklimmen van de toren, die los van de Kerk staat, om het opschrift, op de klok, op te nemen, is een halsbrekend werkje. Met de zerken uit de Kerk heeft men vroeger al zeer zonderling omgesprongen.

 Dalen Bij de belegering van Coevorden werd de Kerk vernield en is in 1824 door een nieuwe vervangen. De toren is nog oud, maar heeft niet veel archnit. waarde. Grafzerken uit de Kerk doen thans dienst als drempel bij de uitgangen van de Kerk n.b. Op een gestoelte 2 wapens, een van het geslacht Böttichius, dat 2 burgem, aan D. leverde en het andere kan ik nog niet thuis brengen. Op het wapenschild komt voor een voorarm, in de hand een geopend boek houdend, welke hand komt uit een wolk aan de linker schild rand. Wie kan mij inlichten? Gedacht wordt aan het Duitsche geslacht Brachtesende.

 Coevorden Deze stad, vroeger de toegangspoort tot Drenthe uit het Z. heeft al heel wat oorlogsstormen over zich heen zien gaan, waarin ook de Kerken gedeeld hebben. In de toren op de Kerk 2 klokken van 1588. Bij den hoofdingang een zandsteenen poort, waarop 1641. In den muur bij de ingang in den kerk een in 1922 bij het 250jarige herdenking van C. ‘s ontzet ter herinnering aan den daad van den Schoolmeester Meindert van der Thijnen geplatste marmersteen.

Op den voet van een pilaar een gedachtenisopschrift - het lettertype vind ik niet fraai - van den Drost van Dr. en Gouverneur van C- Carl Rabenhaupt, onthuld 3 Sept. 1919.

In den preekstoel zit een gat, ontstaan, doordat iemand een aanslag pleegde op een vroegeren predikant.

Zie o.a. feestrede op 20 ste eeuwfeest ontzet C. op 7 Aug. 1872 door Ds. A.L.Lesturgeon, no H. 30 Museum Assen, "de Kerken te C.") door denzelfden: over avondm. bekers: "Oude Tijd" 1871 en Dr.v.alm.1837.

Over het 50 jarig jubileum der Synagoge zie Prov. Dr. en Asser crt. 2 Oct. 1929 en over de gemeente Dr.v. Alm. 1843. p. 147.

 Schoonebeek Oude Kerk. Boven ingang 1681 en steenthe betreffende vernieuwing in 1833. In de kerk zeer oude zerken.

N. Kerk. Eerste steen gelegd 20 Mei 1927. Klokken 1503 en 1707. De vrij smalle hoge toren doet vreemd aan in dit landschap.

 

Nieuw Schoonebeek. R.K.Kerk. In de toren muurankers onder galmgaten, vormens 1855. Drie klokken, áán onder, 2 boven hangend, in toren.

 

www.oud-schoonebeek.nl