Veen treintje

 

Zuidoosthoeker 06-04-1983

In Klazienaveen Monument ter herinnering aan spoorlijn.

Op de grens van de gemeenten Schoonebeek en Emmen komt over enkele weken een monument ter herinnering aan de Griendtsveen - spoorlijn. Deze liep ooit eens van het Duitse Schöninghsdorf tot vlak bij Nieuw - Amsterdam; het laatste stuk werd vorige week definitief opgeheven.

Het monument is een meer dan dertig ton wegende steen die komt te staan aan de Dordseweg, tussen Klazienaveen en Weiteveen. Het kunstwerk is een ontwerp van Adri de Fluiter. Een maquette werd vorige week onthuld door de commissaris der Koningin in Drenthe, dr. ir. A.P. Dele. Het monument is een geschenk van de Griendtsveenmaatschappij.

 

 

Veentreintje nu over: nieuw traject

(Vervolg voorpagina)

Bij de officiële opheffing van dit veenspoor, dat van zoveel betekenis is geweest voor de ontginning van de uitgestrekte venen achter Schoonebeek, werd de veel bewogen geschiedenis nog eens belicht door de heer ir. H.F. van der Griendt, directeur van de Griendtsveenmaatschappij.

 

"De lijn, die in 1911 in gebruik werd genomen, heeft niet alleen gediend voor het transport van bolster en turf naar de strooiselfabrieken. Zo zijn er ook wel personen met de trein meegegaan tussen Schöninghsdorf en het eind van de lijn. Eén van de aanwezigen heeft dat zelf nog meegemaakt", vertelde de heer Van der Griendt. Hij vertelde verder dat een speciale aftakking van de spoorlijn werd gemaakt om bouwmaterialen voor de kerk van het dorp Weiteveen aan te voeren. "Deze lijn kon echter alleen in de nachtelijke uren worden gebruikt omdat het turfvervoer op de hoofdlijn voorrang had".

"Nog een vermeldenswaardig detail was dat de ambtenaren van de douane, volgens voorwaarde vijf van de vergunningen die wij hadden, te allen tijde in de gelegenheid moeten worden gesteld om met de treinen mee te rijden en dat wel op de meest gerieflijke wijze, zoals het er letterlijk stond".

Het is nu voorbij. De roemruchte oversteek van de veen spoorlijn met de Dordseweg is inmiddels al gesneuveld onder het geweld van de wegenbouw machines, die het fietspad tussen Weiteveen en Klazienaveen verwezenlijken. Een dikke stalen balk op de rails was nu dan ook het eindpunt van de laatste rit van de Griendtsveenmaatschappij, op het traject ten westen van de Dordseweg.

De vele genodigden, onder wie de burgemeesters H.G. Ouwerkerk van Emmen en M.L.C.M. Schneemann van Schoonebeek in het kielzog van de commissaris van de Koningin en zijn vrouw, maakten vervolgens na een busrit de eerste echte rit van het nieuwe Veentreintje.

"Het is een levende excursie", aldus de heer T. Peters, directeur van de VVV in Emmen. "We willen ten koste van alles voorkomen dat er een soort museum ontstaat waarin alles statisch wordt. Het heet niet voor niets, Veen zolang het er nog is".

Om deze reden ook heeft men dit jaar een geheel nieuw traject in gebruik genomen voor de veenexcursies. Het oude traject was niet meer in overeenstemming met de voortgang van de vervenings werken.

Voordat een nieuw gedeelte van het traject echter kon worden gebruikt om deze zomer voor het vijfde seizoen duizenden toeristen te vervoeren, moest er nogal wat gebeuren. Zo werden enkele kilometers van het traject aangepast aan de spoorbreedte van het Veentreintje en werd het hele traject nagekeken.

Vanaf de open wagens van het treintje heeft men een werkelijk schitterend beeld van de vervenings werken, maar kan men ook ten volle genieten van het natuurreservaat dat ontstaat wanneer de turf is afgegraven. Het gezelschap dat de eerste rit maakte, kon zelfs enkele reeën van dichtbij zien, op enkele meters van het voort boemelende treintje.

Het nieuwe traject is een aanwinst voor de veen excursie, was de algemene opinie van de gasten. Hoewel VVV - directeur Peters ook graag had gezien dat de excursie is opgenomen in de dagtochten van de Nederlandse Spoorwegen, wat vroeger wel het geval was.

"Drie excursies vanuit één plaats vond men wel wat veel. Een naar het veenmuseum in Barger - Compascuum, één naar het Noorder Dierenpark en dan ook nog één naar onze veen excursie, nee dat werd te veel. Gelukkig staan we echter met deze trip nog wel vermeld in tal van andere evenementengidsen die overal in het land worden gebruikt", besluit de VVV directeur, die ervan overtuigd is dat het ook dit jaar weer een groot succes wordt. Een gedachte waarin hij gesteund wordt door de voorzitter van de VVV, de heer J. Keldermans uit Emmen.

 

Emmer courant 05-04-1983

Eerste rondrit in nieuwe seizoen in Zuidoosthoek:

Toeristen veen weer in

 

EMMEN -Met ingang van morgen start de stichting 'Veen, zolang het er nog is' weer met de veen excursies door de zuid Oosthoek van Drenthe. Twee dagen in de week wordt de mogelijkheid geboden om in Emmen in de turfbus te stappen en een tocht van ongeveer twee en halfuur door het veengebied te maken.

In de maanden juni, juli en augustus zal de route zelfs drie keer per dag worden gereden. Het is dit jaar voor de vijfde keer dat 'Veen zolang het er nog is', de excursie houdt. De afgelopen vier jaar leverde de activiteit gemiddeld zo'n vijftienduizend deelnemers per jaar op.

Volgens voorzitter Kelderman van de stichting voldoende om er mee door te gaan.

De excursie heeft in grote lijnen dezelfde opzet als in voorgaande jaren. De route loopt vanaf Emmen via Nieuw Amsterdam, Schoonebeek, De Peel, Weiteveen en Klazienaveen weer terug naar Emmen. Traditiegetrouw is een rit op een veen treintje onderdeel van de excursie gebleven. Wel is het traject gewijzigd.

In verband met verdere inrichting van het hoogveenreservoir door het ministerie van WVC moest het smalspoor worden verlegd. Het treintje loopt niet meer van Weiteveen naar Zwartemeer maar dwars door het veengebied van Weiteveen van de Zuidersloot naar de Veltmanstichting. Vaste stop blijft het turfcafé aan de Kanaalweg in Schoonebeek.

Tijdens een stop van ongeveer een half uur kan daar een expositie worden bekeken van foto's en oude werktuigen met als thema: 'Werken in het veengebied, vroeger en nu'.

Volgens directeur Peters van de Emmer VVV die nauw bij de organisatie van de excursie is betrokken heeft de activiteit na vier jaar duidelijk zijn bestaansrecht bewezen. Ondanks de aflopende vervening in Zuidoost Drenthe meent hij dat door bepaalde aanpassingen de excursie ook in de toekomst kan blijven bestaan.

 

www.oud-schoonebeek.nl