Drentse kanalen niet rendabel

Drentse kanalen zijn niet als scheepvaartwegen rendabel

 

Er kan volgens Gedeputeerde Staten van Drenthe niet op gerekend worden, dat de Drentse kanalen met het vrachtaanbod in dat gewest als scheepvaartwegen ooit rendabel zullen zijn. Dit zegt het college in antwoord op diverse vragen van de Staten over het kanalen vraagstuk, gesteld tijdens de afdelingsvergaderingen. De Drentse kanalen zijn onmisbaar voor een goede waterbeheersing en moeten daarvoor zelfs nog ten dele worden verruimd. Daarom behoeft geen keuze te worden gemaakt tussen land- of waterwegen. 

Hoewel voor de Drentse waterbeheersing en evenmin als scheepvaartweg een eventueel kanaal Eemshaven-Twente niet noodzakelijk is, kan niettemin een dergelijk kanaal volgens Ged. Staten van Drenthe met oog op andere belangen ( ontwikkeling van Eemshaven gebied en van Twente) zeker verantwoord zijn. In verband met die belangen voor het noorden is dan ook een door de provinciale besturen van Groningen, Drenthe en Overijsel gevormde werk- groep bezig dit project te bestuderen. Verwacht wordt, dat van verscheidene provinciale- kanalen, die wel in stand moeten blijven voor de waterhuishouding, gaandeweg een aantal aan de scheepvaart wordt onttrokken,

In de om te leggen Hoogeveensche Vaart om Meppel zijn drie werken gepland: in de rijksweg Zwolle-Meppel, de spoorlijn Zwolle-Meppel en de weg van De Wijk naar Meppel. Met de bouw zal zo spoedig mogelijk worden begonnen.

Het waterschap Beilen-Nieuweroord heeft als beheerder besloten het Linthorst Homankanaal aan de scheepvaart te onttrekken, zodra het waterschap zal zijn opgeheven.

De wegvakken Coevorden-Klijndijk en Assen-Gieten zullen in 1971 worden voltooid, de reconstructie van de weg Meppel-Zwolle in 1972. Van de weg Drentse Punt-Assen zal het gedeelte tussen De Punt en Graswijk ( Assen ) in 1974 gereedkomen.

Met het oog op het feit, dat de ontwikkeling van het verkeer op de weg Rolde-Sleen hoger is dan op de weg Westerbork-Borger, is er volgens de Ged. Staten aanleiding om de voorrangsregeling bij Schoonloo te herzien.

Verwacht wordt tenslotte dat de aanleg van de weg langs de noordzijde van het Stieltjelskanaal in 1971 gereed komt.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl