Vrienden wat is dat?

Zeg vrienden wat is dat?

 

Zeg vrienden wat is dat? Wat zal ons overkomen?

Wij worden hier toch wis niet in arrest genomen?

Waartoe dan al dat volk wat hier rondom ons staat?

Wat hebben wij gedaan? Wij weten van geen kwaad.

Wij kwamen vrolijk hier en dachten met verlangen

Gij zoudt ons in uw huis ook vrolijk wel ontvangen.

Maar nu komt ‘t anders uit wat gij aan ons verricht

Nu staat gij hier voor ons en houdt uw banders dicht

Zeg waarom doet ge dat? Dat zou ik gaarne weten

Dacht ge dat wij dieven zijn om hier in huis te breken?

Of is het dat gij wilt weten wat onze komst hier is.

Kom hier nieuwsgierig volk en neigt tot mij uw oren

Het is geen vreemd geval. Ik zal het U laten horen.

Wij komen uit een plaats die Schoonebeek is geheten

En wat onze boodschap is, dat zult ge zeker weten.

Of weet gij het nog niet wat onze komst beduidt?

We komen met …………..die zoekt een jonge bruid.

Waarmee hij zich deez' dag mag in de echt verbinden

Wij hopen, dat wij hier die voor hem mogen vinden.

Me dunkt we hebben ons aan 't rechte huis vertoond

En daarom vraag ik U of hier ……………. woont. (Geroep Ja)

En verder vraa ik U; uw antwoord zij gereed.

Is hier een jonge bruid, die……………….. heet? (geroep Ja).

Welnu dan bruidegom, Uw zorgen maar aan kant;

Uw Liefste bruid is hier,Uw allerliefste pand.

Goddank, Wij hebben haar gevonden;

Uw allerliefste bruid, om wie we zijn gezonden.

‘t Is waar, we zijn terecht; dat staat ons heerlijk aan;

Haal ons dan eerst wat drank, voordat we verder gaan.  (een borrel).

Is hier een ,jonge bruid? Men heeft haar niet vernomen;

Laat dan die jonge bruid maar eens tevoorschijn komen. (De bruid).

Nu wilt dan afscheid nemen hier van Uw ouderpaar

Gij denkt vast, dat valt hard. Dat doet het ook voorwaar.

Maar 't is niet dat ge gaat voor eeuwig van hen af

En zij uw lijk dan volgen tot aan het eenzaam graf.

Was 't hier nu zoo gesteld dat baarse veel verdriet

Maar zoo, jong bruidje, acht men uw scheiden niet

Nu ziet gij wel bedrukt hier op uw ouders neer

Maar gij vindt ook bij ons een goede jongen weer.

Een flinke man, hij is met U voldaan

En neemt U zeer graag als vrouwtje aan.

Wat eischt gij rneer van mij? Nu 't is dan ons behagen

Dat gij ons binnen laat met onze wagens.

 

 

.

www.oud-schoonebeek.nl