Bejaarden lied

 

Mel. Voor Neerland een lied op een krachtigen toon.

 

         Geen zang klinkt zo schoon, en geen toon wordt gehoord

  Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort.

  Geen lied klinkt zo krachtig, zo innig gemeend

  Als 't lied der bejaarden, als vrienden vereend.

  Hier is geen hoogmoed of afgunst in 't spel

     Wij zijn A.O.W.ers, dat weten we wel.

     De één krijgt niet minder, de ander niet meer

   En iedere maand brengt de post het ons weer.

 

                Hier drukken w'elkander als vrienden de hand

   Bij ons is geen sprake van rang of van stand

   We kennen geen armoe, wij voelen ons rijk

   In 't kleed der bejaarden, zijn ‘w allen gelijk

   Wat ook verandert, of wat ook verkeer

   Een goede gezondheid, wij wensen niet meer

   Het uitgaan te samen, dat is ook zo fijn

  't Is bijna te mooi om bejaarde te zijn.

 

               Met moed en volharding, dan voort op het pad

  Dat voor ons zo menig bejaarde betrad.

  Ons lot te verbeet 'ren, ons uitzicht is schoon

  Want straks aan het eind, wacht ons blijdschap en kroon

  Zo gaan wij voort op ons pad onvervaard

  Wij kunnen nog veel, ook al zijn we bejaard.

  De zwakken en zieken, wij staan ze steeds bij

  Zo maken w' ook anderen, gelukkig en blij.

www.oud-schoonebeek.nl