1946 Bonte Dinsdagavond trein

Bonte Dinsdag avond trein

gehouden op 5 en 6 september 1946 tijdens het oranjefeest te Schoonebeek

Wijze: Loise zit niet op je nagels te bijten.

a

Ik ben de chef der bonte trein

een trein, die U hier ziet.

Ik hoop, dat ied’re passagier,
U straks veel vreugde biedt.

In Schoonebeek gearriveerd
ter ere van een feest,
en met de Chef van deze trein,

zingt. ieder lustig nee

 


  1. Wij roepen tot allen: Schep vreugde in ’t leven

op zijn tijd een pretje.
Op tijd een verzetje, zal vreugde steeds geven,  
op zijn tijd een pretje.
Wij tuffen door ons land
de zorgen nu aan de kant
Wij zijn thans op een feest,
in ‘t dierbaar Schoonebeek beland.
Wij roepen tot allen: Schep vreugde in ‘t leven,

op zijn tijd een pretje.

b

Wanneer er pret is in het land
Zijn wij van de partij.
Een volksfeest gaat ons bovenal,
Zo’n feest stemt dankbaar blij.

In Schoonebeek is thans zo’n feest,

een feest, dat stemt ‘tevree.

En oud en jong in Schoonebeek

Zingt lustig met ons mee,

c

Door reizen wordt je wereldwijs,

daar kunt U vast op aan,
Mijn passagiers, ze willen hier,

met U aan ‘t spreken gaan.
U hoort het allerlaatste nieuws

uit ‘t dierbaar Schoonebeek
en onder water geven wij
de een of and’re steek.

 

 d
Ons Schoonebeek, dat is beroemd,

door heel ons Nederland,
Je leest de naam van Schoonebeek

geregeld in de krant.

Men vond hier olie in de grond

en dat is reuze fijn,

‘t Strekt ons tot eer, wanneer men zegt
dat wij in d’olie zijn.

 

 

 

 

 

Wijze: Als ik groot ben lieve moeder,

 

In ’t Zuid-oosten van ons Drente,
Ligt een dierb’re mooie streek,

‘t Is een dorp dat ons zo lief is
Naam daarvan is Schoonebeek,
Daar, waar ik als kind eens speelde,
In m’n zonn’ge, blijde jeugd,

Daaraan wil ik altijd denken
Innig dankbaar en vol vreugd.

 
Waar mij leidt het pad des levens,
De herinn’ring blijft bestaan,
‘t Is m’n liefste plek ter wereld,

Schoonebeek moet bovenaan,
En komt eens mijn levensavond,

Zo men hier zegt: d’olde dag,
Hoop ik dat ik op mijn plekje,
In mijn Schoonebeek rusten mag

 

HIDDING’S BROOD
IS BETER BROOD.
Het Speciale Adres Voor Taarten met Roomvulling.

FA.R.BORNEMAN_KOOPS
Onder onze wollen dekens slaapt mén lekker warm

Tevens Uw adres voor : ALLE MANUFACTUREN

                                 en WOLLEN GARENS 

 

Wijze: Wie in Januari geboren is.

Heel Schoonebeek is bij elkaar — Hoezee
Wij vieren feest, nu reken maar — Hoezee
In eendracht vieren wij dit feest
En zingen allen blij van geest
Hoezee, hoezee, hoezee. (2x)

Ons Schoonebeek is nu beroemd — Hoezee
Wordt overal in ‘t land genoemd — Hoezee
Het wordt nog eens een wereldstad
Want in de grond daar zit een schat.

Hoezee, hoezee, hoeze.e. (2x)

De mensen zijn hier allen lief — Hoezee
De meisjes zijn hier nimmer stief — Hoezoe
De jongen zijn altijd ronduit
En zo komt Schoonebeek vooruit.
Hoezee, hoezee, hoezee, (2x)

En als er feest is in het land — Hoezee
Dan springt een ieder uit de band — Hoezee
Dan maken wij hier jool en pret
En niemand gaat er vroeg naar bed.

Hoezee, hoezee hoezee. (2x)

O, Schoonebeek, gij zijt op aard — Hoezee
Ons innig lief en alles waard — Hoezee
Aan Schoonebeek ons hart verpand
Als sieraad van het Drentse land.
Hoezee,hoezee, hoezoe. (2x

Wijze: Louise zit niet op je nagels te bijten.

Terugreis wordt er nu aanvaard.
Wij drukken U de hand.
Houdt in het leven goede moed,
Dan brengt gij veel tot stand.
En jaarlijks dan een prachtig feest,
In eendracht met elkaar;
Dan rijdt de bonte trein weer voor,
En zingt de vriendenschaar:

Wij roepen tot allen, enz.

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl