Levenswijsheid

 LEVENSWIJSHEID

 

ZACHTKENS AAN.

 

                        Eerst begrijpen met de Hand,

                        Dan begrijpen in 't Gemoed,

                        Dan begrijpen door ’t Verstand….

                        Als ge zoo met kindren doet,

                        Zijn ze kostlijk opgevoed.       DR. HEIJE.

 

Vele menschen verraden hun gebreken door de moeite,

die zij aanwenden om ze te verbergen.

 

Ik zie veel door de vingers, zei de kat, toen ze door de

traliën een muis in den val zag zitten.

 

                        Velen denken, dat zij groot zijn

                        Door stand, verstand of geld

                        Hoeveel die grootheid telt?.…

                        Kijk als ze een half jaar dood zijn.

 

Wanneer een man zijn beurs in zijn hoofd ledigt,

kan niemand die meer van hem afnemen; een belegging

in kennis werpt altijd de beste rente af.

 

www.oud-schoonebeek.nl