Schoonebeker volksliederen

 

SCHOONEBEKER VOLKSLIED

(Wijze Limburgs volkslied: "waarin 't bronsgroen eikenhout")

 

Aan de grens van Drentheland 

En de Duitse staat,

Waar de hofstee ’n in de rij

Liggen langs de straat;

Waar het Schoonebeker Diep

Stroomt door weideland;

Daar is ons Schoonebeek ) 2x

Dierbaar Vaderland.          )

 

Waar de witte boekweitbloem

Naast de dophei bloeit,

Waar de russchen in de sloot

Naast het bentgras groeit,

Waar het veen tot turf verwerkt

0, zo heerlijk brandt,

Daar is ons Schoonebeek ) 2x

Dierbaar Vaderland.          )

 

Waar een Christenvolk nog leeft

Trouw aan Staat en Kerk,

Niet naar revolutie streeft

Vreedzaam is bij ‘t werk,

Waar geloof en godsdienstzin

Houden d’ overhand

Daar is ons Schoonebeek ) 2x

Dierbaar Vaderland.         )

 

 

 

 Wijze: Ik heb u lief mijn heerlijk landje.

 

1. Ik heb u lief m'n heerlijk dorpje

Mijn eigen Schoonebeek

Toen olie uit de bodem bloeide

Kwam wel vaart in de streek

Lang lag je stil verlaten

Mijn dorpje aan de stroom

En 't is dat oude dorpje

Waar ik nog steeds van droom.

 

2. Je Ooster'bos en Westereinde

De Bult en Middendorp

Daar vind ik nog de oude plekjes

Daar is mijn eigen dorp.

Als daar iets zou verandr'en

Dan deed het mij verdriet

Want o die oude plekjes

Vergeten kan 'k ze niet.

 

3. Ze zijn zo oud, die dierbre plekjes

Waar ik mijn lied van zong

Maar Schoonebeek, ons eigen dorpje

Dat blijft ook altijd jong.

Wij leven en wij werken

Te samen, heel de week

En houden van ons dorpje

Ons eigen Schoonebeek.

 

 

 

SCHOONEBEEK

 

Lang grensdorp, met eertieds de pompen

die eulie zeugen oet 't moeras.

" Ja-knikkers, " die langzaom verstomden

doe braandstof niet meer lonend was

 

Aold Schoonebeek, met vee en booén

waorin de Boo-heer keuning was.

Schone Rebekke har heur straf

en woonde an de beek, die scheidde,

en later Zwaantje Hans,

die zaandtapijten

in Schonbeker keukens spreidde.

 

 

Roel Reijntjes

uut: Oeze Volk

 

 

 

 

 

 

 

Van de Drentse schrieftaofel

 

REBEKKE VAN SCHOONEBEEK

 

Schoonebeek en darp aan de beek – Aold en hiel nei …. modern en eertieds. Het Leven stroomt ... en de Grup stroomt, scheiding tussen Bentheimers en Drenthen

 

Schoonebeek - hoe zullen zie an die naam kommen weez'n? In dit geval ligt veur de haand zul men zeggen... schóne, hèldere beek !

Maor nee Volk....de legende, het aolde verhaal.... waor ait een kern van waorheid in zit  -wet het béter.

In het verleden was daor de schóne ....de mooie Rebekke. Dat nuvere, starke en wat ondrentse wicht. dat in Noord barge woonde, ‘t mag wezen oet Holland heer kwaamp, zuk niet höl an zo as ’t heurde…. Het was jao alles dat zie gaf".  Deur een volksgericht vot jagd weur; het onlaand in. En daor in de ienzaomheid vun zie een nei bestaan. En ienzaom is béter as een kwaoie maens .... en naor Noordbarg' har zie gien waens – Schoon ‘Rebekke.… Schóónebeek...

 

Heur hart, heur eer, heur mooie lief….

hij naamp het as een grage dief.

Het was jao alles dat zie gaf ….

Zie weur verstoten tot heur' straf.

Het darp dat höl een volksgericht

verdréven weur ’t Noordbarger wicht.

Zie was te schaande – stun allèn….

onteerd was zie .... waor mus zie hen?

Vluchte naar ’t zuden, naor de leek

In ’t onlaand ….  En de heIdre beek

zee troostend: “schoon Rebekke wicht

hol op de hoop dien oge richt”.

Bouw hier een loo veur 't kind en dei ….

hier haeze stee - hier zieze vrij.

De beek die zung ‘t een wiegekied ….

Zie was aIIèn .... zie har verdrirt.

Maor ienzaom is béter as 'n kwaoie maens ….

en naor Noordbarg’ har zie gien waens.

Zie woond’ en warkte an de beek .…

't kind weur een man .… de tied verstreek.

Hij naamp een vrouw…. kreeg kinder rei -

En zie ontgunnen de woestenij,

Zo gruide daar … daor am de leek

Schoon' Rebekke's darp …. Schoonebeek.

ROEL. REYNTJES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl