Sconebek blef Schonebek

SCHONBEK BLEF SCHONBEK

 

Veur twiej ieuwen, hoe is 't meug'lijk,

waar'n wij gien gemienten riek.

In de karspels, daar wuur klaormaakt

wat veur 't volk was recht en liek.

 

Zo gung dat in vrögger ieuwen:

liek en recht naar aold gebroek;

d'r wuur daon wat daon mus wodden

en 't luup as gesneden koek.

 

Maar jaowal, de hoge heren

zeden in de Fraanse tied:

't aol bestuur dat zuw veraandern,

nei zal't wodden, wied en zied.

 

Drentse karspels wodt gemienten

en daor gaow dan wieder met;

wat de karspels vrögger deden

dat wuur an de kante zet.

 

Maar zie zaten wat met Schönbek,

ofgelegen lag dat daar,

zie hebt het toen bij Daolen anplakt

en veur heur was 't spil toen klaar.

 

Maar zo was dat niet veur Schonbek;

die woll'n Daolen voort weer kwiet.

't Wuur een wark v!!n lange aodem…

och, ij weet wel hoe dat giet.

 

In Den Haag wuur hiel wat heisterd,

veur 't gepraot was ook völ stof!

Maar verduld, nao jaaren andrang

kwam Schonbek toch van Daolen of.

 

Achttienhonderd veerentachtig,

't jaor van de zölfstandigheid,

Schonbek stun op iegen bienen

waar naar struufd was, was toen feit.

 

Het was in de eerste tieden

toch nog niet zo best gesteld.

Schonbek gung 't al net as Daolen

leuge bulen, weinig geld!

 

Maar toen kwam de ölliewinning

die oes hier veuraetgank bracht.

lederiene kende Schonbek,

't aole darp kreeg neie kracht.

 

Neie straoten, neie hoezen;

Schonbek kwam op ieders lip;

en de grondhuur van de torens

dat bracht centen in de knip.

 

't Aole "hoes van de gemiente"

wuur te krap veur dizze tied ...

zo ontstun een nei gemient'hoes

dat op 't Karkenaende stiet.

 

Industrie kwam óók naor Schonbek;

wij waarn zo een handvol riek.

Bij febrieken broekt men warkvolk;

dat zet zodden an de diek.

 

d'r kwam zölfs een echte spoarlien,

oftakt oet Nei Amsterdam,

die de ölolie of gung voeren

die oet oeze bodem kwam

 

d'! ölliepomp in oeze landschup,

het gezicht wuur oes vertrouwd.

Now 't oes iegen is beleef wij

dat de winning of wodt bouwd.

 

Maar naor w'heurt bent d'r al plannen

veur 'n herstart in later tied.

Wij blieft hiel neiplichtig toezien

hoe 't met d'öllie wieder giet.

 

Schonbek kwam mooi op de kloeten;

't volk dat muuk d'r hier wat van.

Zandpol, Weiteveen, Nei Schonbek

deden ook geducht met an!

 

Ningtienhonderd veerentachtig;

ieuwfiest van zölfstandigheid,

dat is vierd, waorbij te zien was

hoe of Schon bek is verneid.

 

Maor nét dartren jaoren wieder

gaow oez' zölfstandigheid weer kwiet;

Schaalvergroting, her-indieling

dat's de leus van dizze tied.

 

Lang en bried kuw d'r over proten:

is her-indieling wies of niet?

is veraand'ring aaid verbeet'ring

aw vótdoet wat lang bestied?

 

Schonbek combineert met Emmen,

want de hang is nów naar "groot"

goed of niet; de tied zal 't leren!

Tied leg óók de fouten bloot.

 

Nietterum, as democraoten

van oes aole Drentse land

doew ook now wat daon möt wodden

al is 't ook in groot verband.

 

Want wat zul't, ow now bij Daolen

of bij Emmen indield bent;

Schonbek bief altieding Schonbek,

't ölliedarp dat elkien kent.

 

Voort gaot wij met Emmen wieder;

ien gemiente zint wij dan,

maar oes iegen aole Schonbek

stiet veur oes aaid bovenan!

 

Jan Timmerman

www.oud-schoonebeek.nl