Oude Hervormde Kerk

De Oude Hervormde Kerk te Schoonebeek

 

De Oude Hervormde Kerk te Schoonebeek is in de maand Mei van het jaar 1951 afgebroken, de beide steenen boven de ingang van de torendeur vermeldende de jaartallen 1681 en 1833 zijn hierbij verloren gegaan. (zie laatste dienst oude kerk.)  Op de graf zerken in genoemde kerk las men het volgende:

                1 In Anno 1656 en ------/ in den Here ------/Dnvsei......./

                   geboren ------/1 Drn(?)-----/it-....../-

2 Randschrift: Aano 1658 den 3/ Juli is in den Heeren gerust-------k     / kikis (?)

                   Betrefende vermoedelijk Ds. Bernhardus Gerardus Wangerpool. vlg. Landdag R.enE. 11-5-1651 emeritus als blind en meer dan 90 jaar overl. 3 Juli 1656 en Ds. Johannus Gerdinck overl. 3 Juli 1658, vgl. Romeyn t.a.p., bl. 298 Zerken voor de preekstoel.

3 Randschrift:---/ 1577 die 15/ Mensis Aprilis (?)--- (Ho)norabilis Dominvs-- Midden:----lesia--anq. a-tatis/95/----iv-----

Vermoedelijk een fragment van een priesterzerk, het ligt bij de ingang kleine deur noordmuur.

 

Alle 3 zerken zijn bij de afbraak der kerk opgeruimd.

 

Op de klokken(overgebracht uit de oude kerk) en eigendom van de Hervormde gemeente te Schoonebeek leest men:

 

  • Randschrift: Ihesus Es Minen Name Int Iaer MCCCCCIII

Onder het opschrift een medaillon met de afbeelding van het Christuskind en aan de andere zijde liet wapen van Mechelen.

(Volg Mr. P.C. BLOYS van Treslong Prins en Mr. J. Belonje Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der prov. Noord-Holland. III, Utrecht 1929 bldz, 246. De klok zal zijn gegoten door Peter Waghevens te Mechelen. (In de volksmond de kleine klok genoemd.)

 

2    Os mihi semper hians et pendens ferrea lingva est vox nvlla est nisi prodita verberibus V.D.M. /Jacobus Hardeberg in dee tit pastor tot Schoonebeeck-/ Titti Goosens me Fudit monso Anno 1707. (in de volksmond grote klok genoemd.)

 

Op 16 Februari 1943  werden de beide klokken uit de toren door de Duitse bezetting weggehaald. Op 24 Juni 1943 werd de oudste, de kleine klok dus, door de Duitsers weer teruggebracht. Later is weer een nieuwe klok bijgekocht. Op deze klok werkt

o.a. het uurwerk. Deze nieuwe klok heeft tot opschrift:

“Zo gij mijn stem dan heden hoort,

gelooft Gods heil en troostrijk woord”

Voorts op de andere zijde van de mantel:

Predikant:        S .Euverman k

Kerkvoogden: R. Wesselink, Azn.

  1. Gommer Jzn.
  2. H. Holties Jzn.

Rond de top van de mantel, waar deze het smalst is:

 firma Gebr. van Bergen te Midwolda (me facit Al) 1950

 

www.oud-schoonebeek.nl