1807 Vaste goederen

Kohier der vaste goederen in het Carspel Schoonebeek 1807

 

  1. 1 Wed. van Berent Klaassen en zoon Warsse Klaassen elk voor ½.

                                         Huis schuur en goren.

         Zaailand:               8½ mud liggende op akkers tussen sloten en gruppen

         Veenland:              Een stuk woest veen boven de akker grote onbekend

         Weidegrond:          Een land voor het huis zijnde 3 koewieden, nog

                                        Stukje in Smeijlamd zijnde slechte grond.

         Hooiland:               Een maat voor het huis. Gen. Voorhuismaat groot 3½ dagwerk + een volle geregtigheid in de buurmarke met een boo schuur en maatje.

 

Nr 2. Familie Klaassen als zijnde;             Klaas, Jans Lucas, Jantien lucas, Geessien Lucas en Aaltje Lucas Klaassen

                                         Een oud huis schuure , hof en goren

         Zaajland;               4 mudde 3 spint, als boven + woest veen boven de akkers enz

         Weidegrond;          Voor ’t huis land genaamt 1½ koeweide mandelig met warsse en J. Klaassen.

         Hooiland                Voor ’t huis maat 1¾ dagwerk waarvan ¼ portie met Warsse en J. Klaassen.

 

  1. 3. Jan Klaassen; Huis hof en goren

         Zaailand;               4 mud en 3 spint + woest veen boven de akkers

                                       Een land voor het huis 1½ dagwerk

                                       Een maat voor het huis 1¾ dagwerk

 

  1. 4. Jan Engberts

                                       Huis, schuure, turfschuure, varkensschot en hof en goren.

         Zaailand;               15 mud + woest veen.

         Weidegrond;          voor het huis 3 koeweiden + slechte weidegrond genaamd Smeijland 2 koeweiden

         Hooiland;               voor ’t huis maat 4 dagwerk, Dijkmaat bij Ellenbeel 2 dagwerk, Grelliemaat 1½ dagwerk + een volle                     geregtigheid in de buurmarke met een boo en schuure en maaggien.

 

  1. 5. Willem Poppen. Jantien, Henrik en Jan Poppen.

En Nr.6.

  1. 5. Een klein keuters huisje met een schuurtje en rosmolen. Nr.6.   Een huis schuure hof en goren.

         Zaailand;               10 mud + een stuk veen boven de akkers.

         Weidegrond;          voor ’t huis land 1 koeweide.

         Hooiland;               voor ’t huis maat 1 dagwerk, Mannie maat ¼ dagwerk. Op ’t blik op siewers stuk 1 dagwerk. ¼                               geregtigheid + boo, Schuurtje, Maaggien met opgaande veen.

 

  1. 7. Weduwnaar Hindrik Derks en kinderen, Derk Jan en Fennegien Hindriks

                                       Een huis schuure hof en goren.

         Zaailand;               6 mudde, + woest veen land

         Weidegrond;          voor ’t huis land 1 koeweide.

         Hooiland;               voot ’t huis maat 1 dagwerk, mannie maat ¼ dagwerk. Op ’t Blik op Siewers stuk 1 dagwerk + ¼                          geregtigheid + boo, schuurtje, maaggien met opgaande veen.

  1. 8. Jan Uninge, Engbert en Jan Hendrik Uninge en Waanders Cremers Elk ¼ portie

                                       Een huis hooischuur, turfschuur, hof en goren.

         Zaailand;               10 mud + opgaande woest veen daarboven.

         Weidegrond;          voor huis land 4 koeweiden.

         Hooiland;               voor huis maat 4 dagwerk, Eversmaat 2 dagwerk, Harbie maat 1 dagwerk, sakkemaat 2 dagwerk, bekken maat 1 dagwerk + volle geregtigheid, boo en schuure en maaggien

 

  1. 9. Berent uninge. Huis schuure en goren

         Zaailand                11 mud + woest veen boven de akkers

         Weidegrond           voor ’t huis land 4 koeweiden.

         Hooiland                voor huis maat 4 dagwerk Evers Maat 2 dagwerk + volle geregtigheid, een boo een schuure en Maaggie.

 

Nr 10.  Weduwnaar Bereny Krussen en schoonzoon Hendrik Wilms elk voor ½

En Nr 11_     Nr 10.       Een klein keuter huisje.

                      Nr 11        Een Huis, Schuure hof en goren.

         Zaailand                10 mud + woest veen boven de akkers.

         Weide grond          voor ’t huis land 5 koeweiden, Bekkenland + 1 turf oever.

         Hooiland                voor huis maat 5 dagwerk de Sakkenmaat 3 dagwerk de Harbie 1½ dagwerk de Bekkenmaat 3 dagwerk + volle geregtigheid met 1 boo schuur en maaggien.

 

Nr 12 Engbert Wenninge.

                                       Huis, Schuure ,hof en goren.

  1. 4 mud en + woeste grond.

         Weidegrond           voor ’t huis land 5 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huis maat 7 dagwerk.

 

 

Nr 13 Willem Sassen   Huis Schuure schaapschot hof en gpren

         Zaailand                5 mud en 2 spint + woest veen enz.

         Weidegrond           Driewes land 2 koeweiden het Zijland 2 koeweiden ’t nieuw land wordt gebruikt voor de schepers.

         Hooiland                Driewes Maat 1½ dagwerk, Driewes Akkers ¼ dagwerk en een stu turfveen.

 

Nr 14 Wolter Wenninge.

                                       Huis, schuure, turfschuure, hof en goren.

         Zaailand                13 mud + woest veen boven de akkers.

         Weidegrond           Grote Veensland 2 koeweiden, Driewesland 5 koeweiden

         Hooiland                Grooteveens land 2 dagwerk Gelliemaat 3 dagwerk, Driewes maat 1 dagwerk, lange maat 1½ dagwerk, Ooster akker 1½ dagwerk, Het Rak 1 dagwerk, Dijkmaat 1 dagwerk, ottenmaat 1 dagwerk, wednaar B.Klaassen het Nijland gebruikende de schapen, Oosterkamp een slecht stukje. Een stuk turfveen + volle geregtigheid met een boo Schuure en Maaggien.

 

Nr 15. Jan Hammink Sassen

                                       Huis, schuure, schaapschot, hof en goren.

         Zaailand                5 mud en 2 spint enz woest veen boven de akkers.

         Weidegrond           Grote veenland 2 koeweiden, Driewes land 1 Koeweide, ¼ Oosterland 1 koewiede, het Siewers land weiden met schepers.

         Hooiland                Smeijmaat 3 dagwerk, Groote veense maat 1 Dagwerk, Grellie maat 1½ dagwerk, Driewes maat ½ dagwerk, de Menten 1 dagwerk en een stuk turfveen+ ½ geregtigheid met een boo, schuure en maaggien

 

Nr 16  Willen Sassen   Een klein keuters huisje met goren.

 

Nr 17 Willen Sassen    Een klein keuters huisje met goren.

 

Nr 18. Jan Eisen genaamt Engbert Scholten erve

                                       Huis, Hooischuure is een getimmerte hof en goren.

         Zaailand:               20 Schepel gezaai.

         Weidegrond:          Unie land genaamt int kerkrnland ⅔ part van de helft van voornoemde Kerkenland ongeveer 3 koeweiden

         Hooiland:               Vruchtenbroek op ’t Blik ¾ deel dagwerk, dwarsmaat 1½ dagwerk, de Krumpel 2 dagwerk, Rongien Kampien ¼ dagwerk, inde Sandberg ⅔ part ¼ dagwerk, turf oever over de Beek ¼ geregtigheid met 1 boo schuure en maaggien.

 

Nr 19  Het huisje van de Landsoldaat bewoond en verhuurt voor f 4,00 behoort bij Nr 21

 

Nr 20 Willem Scholte.

                                       Huis, turfschuure, hof en goren.

         Zaailand:               6 mudde + woest veen boven.

         Weidegrond:          Wolbersland 2½ koeweide in het Kerkenland 1½ koeweide.

         Hooiland:               Ooster dwarsmaat 1¼ dagwerk, het Blikland 2¼ dagwerk, Dongien maaggien ½ dagwerk, de zandberg ½ dagwerk, de Mente 1 dagwerk, Rongien kamp ½ dagwerk, de korte akkers ½ dagwerk, + ½ geregtigheid met een boo schuure en maaggien.

 

Nr 21 Pastorie van Schoonebeek.

                                       Huis en hof

                                       Er bestaande nog in deze navolgende percelen strkkkende van boven Noord ten Oosten en van beneden Zuid ten Westen gelegen in zijn sloten tussen Hendrik Gommers en Willem en Engbert Scholten, sedert de herfdt 1766 door J.C.Werntlij als perdikant bewoont en de landerijen zijn gedurende het grootste gedeelte van gemelde verblijf merendeel door mij zelf gebruikt.

         Zaailand:               8 Schepel verhuurd aan Hendrik Gommers en Warsse Meppelink.

         Hooiland:               2 dagwerk zelf gebruikt, 2 dagwerk verhuurd aan Jan Wolbers, 2 dagwerk verhuurt aan Hendrik Jalvingh.

         Weidegrond           verhuurt aan Hendrik Gommers onbekend de grootte, 2 kampen agter de Kerk door mij zelf gebruikt grootendeels, de eerste 4 schepel, de tweede 1 dagwerk.

                                       Het koeland + 10 koeweiden gedeeltelijk gebruikt, geddltelijk verhuurt.

                                       Volle geregtigheid in de buurmarke, waar markegenoten in huur hebbende zoo moet een volle geregtigheid betalen aan de Pastorie jaarlijks en wel alle jaren een voer turf.

 

Nr 21a Gereformeerde Kerk

 

Nr 21 b Gereformeerde School.

 

Nr 22. Jan Gommers wednaar en zoon Hendrik Gommers elk voor ½.

                                       Huis schuure en hof en goren.

         Zaailand:               19 mudde in twee stukken + turfoever gelegen westkant de Beek.        Weidegrond:         Agterkamp 2 koeweide Koemaat 1 koeweide.

         Hooiland:               Pastoorsmmat 3 dagwerk, de maat bij de beek 3 dagwerk, de Sandberg 1 dagwerk, het kerffien ½ dagwerk, en de Toeslag ½ dagwerk, + Volle geregtigheid met een Boo schuure en Maaggien.

 

Nr 23. Jan Hanneken en zoon Lubbert Hanneken ijder voor de helft ½.

                                       Huis schuure turfschuure schaapschot, hof en goren.

         Zaailand:               12 mudde en 3 spint + woestveen boven.

         Weidegrond:          Voor het huis land 3 koeweiden, het Bekkenland 3 koeweiden.

         Hooiland:               voor ’t huis maat 2½ dagwerk, in Poppenmaat ½ dagwerk, op het Blijk 2 dagwerk, op ’t agterste stuk op ’t B;il 2 dagwerk, op Sakkemaat 2 dagwerk. + Volle geregtigheid met een Boo schuure en Maagien.

 

Nr 24. Willem Lamberts

                                       Huis schuure schaapschot Bakhuis, hof en goren.

         Zaailand:               7 mudde enz. + woestveen boven.

         Weidegrond:          Wolbersland 4 koeweiden nog dito voor de scheper.

         Hooiland:               Rongiemaaggien ½ dagwerk, Dito ½ dagwerk, Wolbersmaat 3 dagwerk, Harbie maat 1 dagwerk, Gielers maat 2 dagwerk, het Bekkenstuk 1 dagwerken + ½ geregtigheid, met eem Boe schuure en Maaggien.

 

Nr 25 Jan Gerrits en Jan Eisen, ijder ½ ;

                                       Keuterhuissien met gorengrond.

         Weidegrond:          ’t land bij ’t huis  ¾ art makende 2 koeweiden.

         Hooiland:               in Smeij maat 1 dagwerk, Een turf oever.

 

Nr 26. Jan Uninge, Engbert en Jan Hendrik Uninge en Waanders ieder ¼

                                       Huis hof en goren

         Zaailand                2 mudde enz + woest veen boven.

         Weidegrond           Eversland 2 koeweiden.

 

Nr 27. Weduwnaar, Berent Krusen en Schoonzoon Hindrik Wilms.

                                       Huis schuure hof en goren.

         Zaailand                4 mud + woeste Grond.

         Weidegrond           voor ’t huis 5 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huisland 1½ dagwerk op ’t korte Blik ½ dagwerk.

 

 

Nr 28. Berent, Fennegien, Jan, Hindrik en Jannes Klaassen ijder 1/5 Part.

                                       Huis, Schuure, turfschuure, schaapschot, Bakhuis, hof en goren.

         Zaailand                10 mudden enz. + stuk woest veen boven.

         Weidegrond           voor ’t huis land 4 koeweiden het Oosterland 2 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huis maat 2 dagwwerk, de Ottemaat 1 dagwerk, en het agterste stuk 1 dagwerk, op de Bekke 1 dagwerk, Sakkemaat 56 dagwerk, pastoorsmaat 1½ dagwerk. + volle geregtigheid enz. met een Boe schuur en Maaggien.

 

Nr 29 Jan Poppen wedn. En zoon Jan Poppen.

                                       Huis, schuure, turfschuure, rosmolen, hof en goren.

         Zaailand                23½ mudde enz. + woest veen boven.

         Weidegrond           het Kerkenland 2 koeweiden, ’t Bekkenland 3 koeweiden, de Bekkenkuulen 1 kalverweide, Unie kamp 1 koeweide, en een turfoever aan de Westkant de Bekke.

         Hooiland                op ’t Blik agterste stuk 1 dagwerk dito ½ dagwerk Kerkenmaat 2 dagwerk, de Bekkenmaat 5 ½ dagwerk.

 

Nr 30. en 31 Hindrik Jans Hekman.

Als eigenaar van deze nabeschreven goederen van Jan Poppen en Huisvrouw Annegien Hekman erven te Schoonebeek.

         Nr 31                     Een keuters huissien.

         Nr 30                     Huis schuure en hof en goren.

         Zaailand                14 mud enz. + woestveen boven.

         Weidegrond           voor ’t huis 3 koeweiden, Het Westerland 3 koeweiden, Siewers Land 3 koeweiden..

         Hooiland                voor ’t huisland 3 dagwerk, Siewers land 3 dagwerk, de Bekkenmaat 2½ dagwerk de Santberg 1½ dagwerk.

                                       + volle geregtigheid enz met een Boe, schuure en maaggien.

Nr 32. Wedw. Jantien Eisen en zoon Jan Eisen ijder ½

                                       Huis 2 schuuren hof en goren.

         Zaailand                10 mudde enz. + woest veen daar boven.

         Weidegrond           ⅓  part van Maakeland 1 koeweide, voor ’t huis 1½ koeweiden, voor huis kamp ½ koeweide, de Koelen ½ koeweide.

         Hooiland                Drieër Eisen stuk op ’t Blik ⅓ part 1 dagwerk Maken Maagien ⅓ part, voor ’t huismaat ½ dagwerk, Westermaat ¾ dagwerk, Bekkenmaat 6 dagwerk, op ’t lange Blik 3 stukjes land 2 dagwerk, Het nieuwe Blik 2 dagwerk.

Nr 33. Weduwe Annegien Mulders ½, en Kinderen Lubbert ¼ en Fennegien Mulders ¼.

                                       Huis 2 schuuren, rosmolen, hof en goren.

         Zaailand                9 mudde enz + woest veen boven.

         Weidegrond           ⅓ part van Maakenland 1 koeweide, voor huis land 2 koeweiden, Bekkenland 2 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huis het maatje ¾ dagwerk, het Maaken maagien ¼ dagwerk, Hovie maat 1 dagwerk, op Drieër Eisen stuk 1 dagwerk, nog 1 dagwerk op de grote maat om het ander jaar op Hinnen stuk op ’t Blik, Dwars maat 2 dagwerk, op ’t agterste stuk 2 dagwerk, de Heuringe 2 dagwerk.

                                       + volle geregtigheid met een Boe schuure en Maaggien.

 

Nr 34. Geert Eisen ⅓ en Hindrik Eisen als Brieder ⅓ en kinderen van Geert: Hendrik,

                                       Annegien en Geessien Eisen ⅓.

                                       Huis schuure hof en goren.

         Zaailand                9 mudde + woest veen boven enz.

         Weidegrond           voor ’t huis land 1½ koeweiden, ’t Maakenland ⅓ part 1 koeweide, de Koelen 1 koeweide, Scholtenkamp ½ koeweide.

         Hooiland                voor ’t huis maat 1 dagwerk, Wolbers maat 2 dagwerk, Maaken maatje voor ⅓ part 1 dagwerk.

                                       volle gergtigheid enz met een Boe schuure en maaggien.

 

Nr 35. Wedw. Jantien Eisen en zoon Jan Eisen ijder ½

                                       Huis, hof en goren.

         Zaailand                6 mud + woest veen daar boven.

         Hooiland                Meijers maat 1 dagwerk

                                       voor ’t huis een stukje weidegrond.

 

 

Nr 36. Engbert Wolbers

                                       Huis schuure hof en goren.

         Zaailand                10 mudde enz. + woest vevn boven de akkers.

         Weidegrond           voor ’t huisland 2 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huis maat 1½ dagwerk

                                       ½ geregtigheid  enz met een Boe schuure en Maagien.

Nr 37. Jan Wolbers wed. En zoon Jan Wolbers ider ½

                                       Huis schuure hof en goren.

         Zaailand                7 mudde, 1 spint enz + woest veen boven de akker.

         Weidegrond           voor ’t huisland 3 koeweiden, ’t Westerland ½ 2 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huismaatje ¾ dagwerk,Mannie maatje ¾ dagwerk,Dwarsmaat 1¾ dagwerk een stuk woest veen op Mannie veen.

                                       + ½ geregtigheid met een Boe schuure en Maaggien.

 

Nr 38 en 39 Harm Prinsen en zijn dogter Hinderikkien Prinsen ijder voor ½

                                       Huis, schuure, schaapschot en een turf schuure hof en goren.

         Zaailand                7 mudde een schat 2 spint 8 roe enz + woest veen boven de akker.

         Weidegrond           ’t Westerlandje 1 koeweide, ’t Oosterland 2 koeweiden, de Bekke 1 koeweide.

         Hooiland                Westermaat 1 dagwerk, grootemaat 3 dagwerk, Oostermaat 1½ dagwerk, op ’t Blik Vugtenbroek 1½ dagwerk.

                                       + ¾ geregtigheid met Boe schuure en Maaggien.

         Nr 39                     Nog een klein keuters huissien.

 

Nr 40. Jan Tallen ½ en schoonzoon Coop Tallen ¼ en kinderen Gerriet Jan Tallen ¼

                                       Geert ¼, en Hinderkien Tallen ¼.

                                       Huis hooischuur,  schaapschot, hof en goren.

         Zaailand                7 muddeenz + woest veen boven de akkers op Mannieveen.

         Weidegrond           voor ’t huisland 1 koeweide, Mannieland 1½ koeweide, Gielers landje 1 koeweide, ¼ part in het Westerland ½ koeweide.

         Hooiland                voor ’t huis maat 1½ dagwerk, Mannie maat ¼ dagwerk, Gielers maat ½ dagwerk, ’t Veltstuk 1 dagwerk, ’t Agterste stuk 1¼ dagwerk. + ½ geregtigheid enz met een Boe schuure en Maaggien.

Nr 41 Hindrik Wilms.

                                       Huis, bakhuis, schuure turf schuure, rosmolen, hof en goren.

         Zaailand                10 mudde enz + woest veen boven + turfveen boven Mannieland.

         Weidegrond           Het Westerland 2 koeweiden, Het Mannie land 3 koeweiden, voor ’t huisland 2 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huismaat 2 dagwerk, Sakkemaat 4 dagwerk, Kleine dwarsmaat 1 dagwerk, groote dwarsmaat 2 dagwerk het veld 2 dagwerk Mannie maat 1 dagwerk,  de Bekkenmaat 2 dagwerk.

                                       + volle geregtigheid enz met een Boe schuure en Maaggien

 

Nr 42 en 43 Roelof Volkers wed. ¼ en zoon Gerriet Jan Volkers ¾

         Nr 42                     Een klein huuissien.

         Nr 43                     Huis schuure hof en goren.

         Zaailand                11 mudde enz + woest veen boven de akkers enz.

         Weidegrond           voor ’t huisland 1½ koeweiden, ’t Westerland 1½ koeweide Garkenland 1½ koeweide, ’t Oosterland 1½ koeweide.

         Hooiland                voor ’t huismaat 1½ dagwerk, Grote maat 1¼ dagwerk, de Oostermaat 1½ dagwerk, de Heuring 1½ dagwerk, Gerkenkamp een schapenweide, aan de Dijk een klein stukkien + een stuk veen turfgrond. Geregtigheid enz.

 

Nr 44 Wolter Wenninge ⅔ en an ëngberts ⅓.

                                       Huis hooischuure, turfschuure schaapschot, hof en goren.

         Zaailand                7½ mudde + woest veen enz.

         Weidegrond           voor ’t huisland 2 koeweiden, ý Westerland 2 koeweiden, ’t Oosterland 1 koeweide.

         Hooiland                voor ’t huis maat ½ dagwerk, Boeltjes maat ½ dagwerk, Korte Blik ½ dagwerk, Oostermaat ½ dagwerk, Mande stuk op ’t Blik 2 dagwerk, Krumpel ½ dagwerk, Dijkmaat ½ dagwerk en de Bekke ½ dagwerk. Een vierendeel geregtigd enz met een Boe schuure en maaggien.

 

Nr 47 Levert Hekman wed. ½ en kinderen Jan ⅛, Hindrik ⅛, en Hinderkien Hekman ⅛.

                                       Huis schuure hof en goren.

         Zaailand                6mudde + woeste Grond boven enz..

         Weidegrond           voor ’t huisland 1 koeweide, Unielandje ½ koeweide, Oosterlandje ½ koeweide.

         Hooiland                voor ’t huis maat ½ dagwerk, Boeltjes maat ½ dagwerk, korte Blik 1 dagwerk, Op ’t Vugtenbroek op ’t Blijk ½ dagwerk, Op ’t agterste stuk ½ dagwerk, Op het grote stuk op ’t Blik ¼ dagwerk, de Oostermaat ½ dagwerk, de Dwarsmaat 5 dagwerk vierendeel, de Dijkmaat ½ dagwerk en de Bekke ½ dagwerk Een vierendeel geregtigd enz met een Boe schuure en Maaggien.

 

Nr 48  Hindrik Eisen als Diaken en Warsse Klaassen als Diaken.

                                       De na beschreven goedern van de Diaconie;

         Zaailand                6 mudde enz ½ een stuk woest veen boven de akkers.

         Weidegrond           voor ’t huisland 3 koeweiden.

         Hooiland                voor ’t huis maat 2 dagwerk, op ’t korte Blik ½ dagwerk. Grote stuk ½ dagwerk, De Dwarsmaat 1 dagwerk.

                                       Een Boe schuure wn Maeggien liggende in het Munstersche territoit.

 

Nr 49 Jan Coops.

                                       Huis schuure hof en goren.

         Zaailand                5 mudde ½ spint + een stuk woest veen boven de akkers.

         Weidegrond           voor ’t huis land 3½ koeweiden, + de westerkamp ½ koeweide.

         Hooiland                voor ’t huis maat 2 dagwerk, op ’t korte Blik ½ dagwerk, Grote stuk op ’t Blik 1 dagwerk, op het zelfde stuk ½ dagwerk, dito ½ dagwerk, Dwarsmaat drievierde dagwerk, Een stuk op Ellenbeek ½ dagwerk. Nog een stukje rauw veen boven de Westerkamp. ½ geregtigheid in de buurmarke met Boe schuure en Maeggien

 

Nr 50. Evert Gielers.

                                       Huis, schuure, schaapschot, Rosmolen, hof en goren.

         Zaailand                7 mud enz. een woeste stuk veen boven de alkker.

         Weidegrond           voor ’t huis 2 koeweiden, in Ellenland 1 koeweide aan de Dijk een stukje. De Kleikoelen ½ koeweide..

         Hooiland                de Dwarsmaat ½ dagwerk,op ’t lange blijk ½ dagwerk, de Maat achter Ellenland 1¼ dagwerk, de Kleiloenen ¼ dagwerk, Mannie maat ½ dagwerk.

 

Nr 51 Jan en Berent Ellen

                                       Huis schuure schaapschot, hof en goren.

         Zaailand                7 mudde en 3 spint + een stuk veen boven de akker.

         Weidegrond           Het land voor het huis 1 koeweide.

         Hooiland                de Maat voor het huis 1½ dagwerk, op het lange Blik 1 dagwerk, de Beekenmaat ¼ dagwerk, het oole maeggien 1 dagwerk.

                                       ½ geregtigheid in de buurmarke

 

 

Nr 53. Jan Gommers wednaar en zoon Hendrik Gommers elk voor ½.

                                       Een Keuter huissien met kamp.

 

Over genomen in het Rijksarchief

te Assen in Maart 1964

www.oud-schoonebeek.nl