1794 Heerdsteden

 22-10.1794; Enkeld Tienjarig Heersteden Register van t Carspel Schoonebeek.

 

1             1             Berent Klaassen;                                                  voIle boer;                                      (f.4.-)

2             2             Harm Klaassen;                                                    heeft 2 paarden                             (f.2.-)

3             3             Lucas Klaassen;                                                   2 paarden                                      (f.2.-)

4             4             Jan Enqbers;                                                         volle boer                                       (f.4.-)

5             5             Albert Janzen, meier van Evert Poppen (zie reg. 1784);    volle boer                     (f.4.-)

6             6             Evert Poppen;                                                       een keuter                                      (f.1.-)

7             7             Hendrik Derks;                                                     heeft 2 paarden                              (f.2.-)

8             8             Jan Uninge;                                                          volle boer                                        (f.4.~)

9             9             Berent Uninge;                                                    volle boer                                         (f.4.-)

10           10           Berent Croesen;                                                   een keuter                                     (f.1.-)

11           11           Mense Klaassen (meier van Berent Croesen?);          volle boer                           (f.4.-)

12           12           Engbert Wennien;                                               volle boer                                        (f.4.-)

13           13           Hendrik Sassen;                                                  heeft 3 paarden                             (f.3.-)

14           14           Wolter Wennien;                                                volle boer                                         (f.4.-)

15           15           Hendricus Sassen;                                               heeft 3 paarden                            (f.3.-)

16          

17

18           16           Walter Sassen;                                                    heeft 2 paarden                           (f.2.-)

19           20           Jacob Harmens;                                                  soldaat                                          (f.0.00)

20           17           Willem Scholten;                                                heeft 3 paarden                             (f.3.-)

21           18           Ds. Werndlij;                                                      een keuter                                      (f.1.-)

22           19           Jan Commer;                                                      een volle boer                               (f.4.-)

23           21           Jan Hanneken;                                                    een volle boer                               (f.4.-)

24           22           Jan Lambers;                                                 heeft 3 paarden, doet tapneringe   (f.4.-); schatbeurder

25           23           Levy Izak;                                                           een keuter                                      (f.1.-)

26

27           24           Gerrit Mepjan;                                                     heeft 2 paarden                           (f.2.-)

28           25           weduwe Klaassen;                                               volle boer                                    (f.4.-)

29           26           Jan Poppen;                                                         heeft 4 paarden                          (f.4.-)

30           27           Klaas Gerding (meier van Jan Poppen Hendrikszoon)            volle boer            (f.4.-)

31           28           Jan Poppen Hendrikszoon;                                een keuter                                    (f.1.-)

32           29           Jan Eisen;                                                           een volle boer                               (f.4.-)

33           30           Jan Mulders;                                                      een volle boer                                (f.4.-)

34           31           Geert Eisen;                                                        heeft 3 paarden                            (f.3.-)

35

36           32           Engbert Wolbers;                                              2 paarden                                      (f.2.-)

37           33           Jan Wolbers;                                                     2 paarden                                      (f.2.-)

38           34           Harm Meppelink (meier van Harm Prinsen?); 4 paarden                                    (f.4.-)

39           35           Harm Prinsen;                                                   een keuter                                     (f.1.-)

40           36           Jan Tallen;                                                        3 paarden                                       (f.3.-)

41           37           Lubbert Wilms;                                                een volle boer                                 (f.4.-)

42          

43           38           weduwe Maags;                                              4 paarden                                       (f.4.-)

44

45           39           Albert Ellen;                                                   4 paarden                                         (f.4.-)

46           40           Jan van Engen (meier?; zie reg.  1804);         volle boer                                     (f.4.-)

47           41           Leffert Hekman;                                             2 paarden                                        (f.2.-)

48           42           Jan Holtjes (meier van de diaconie? zie reg.  1804);     2 paarden                  (f.2.-)

49           43           Jan Koops;                                                      2 paarden                                      (f.2.-)

50           44           Hendrik Gijlers;                                              2 paarden                                       (f.2.-)

51           45           Jan Ellen;                                                        2 paarden                                       (f.2.-)

52           46           Geert Ellen;                                                    2 paarden                                       (f.2.-)

53

 

 

 getekend door G.R.W.Kymmel Scholtus

                         Jan Lambers als schatbeurder

                         Jan Coops als volmagt

                       H. Wilms als volmagt

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl