1764 Heerdsteden

24-7~1764; Heerstede Register van Schonebeek.

 

1             1             Warse Klasen;                1/2 boer;               2 paarden                     (f.2.-)

2             2             Klaas Lucas;                   1/2 boer;               2 paarden                     (f.2.-)

3

4             3             Jan Engbers;                  volle boer;            4 paarden                     (f.4.-)

5             4             Jan Hindriks meier van Evert Poppen;  volle boer;   4 paarden      (f.4.-)

6             5             Evert Poppen;              wonende in een keuterwoninge;                 (f. 1.-)

7             6             Derk Hendriks;           1/4 waardeei;         2 paarden                       (f.2.-)

8             7             Jan Uninqe;                 volle boer;             4 paarden                       (f.4.-)

9             8             Beerent Uninge;          volle boer;            3 paarden                        (f.4.-)

10

11           9             Hendrik Kroese;         volle boer;            4 paarden                        (f.4.-)

12           10           Lambert Egberts, meier van Wilm wenninge;  1/1boer;  3 paarden (f.4.-); Willem.W.woonterin

13           11           Hendrik Sassen;           1/2 boer;             3 paarden                         (f.3.-) .een kamerkeuter(f.1.-)

14           12           Wolter Wenninqe;        volle boer;         4 paarden                          (f.4.-)

15           13           Beerent Sassen;          1/2 boer;              3 paarden                          (f.3.-)

16

17

18           14           Engbert scholten;      1/4 waardeel;       3 paarden                           (f.3.-)

19           18           De landschapssoldaat;                          een keuter                           (f.0,00)

20           15           Evert Scholten;         1/2 boer;              4 paarden                            (f.4.-)

21           16           De Pastorije;             volle erve;            geen paarden                      (f.1.-)

22           17           Hindrik Gommers;   volle boer;          4 paarden                             (f.4.-)

23           19           Hammink Hanneken; volle boer;        4 paarden                              (f.4.-)

24           21           Jan Lamberts Otten;  1/2 boer;  3 paarden; doende tapneringe        (f.4.-)

25           20           Jan van Engen, meier van Jan Poppen;      een keuter                     (f.1.-)

26           23           Klaas Pathuis; mejer van Jan Uninge;       een keuter                     (f 1.-)

27           22           Gerrit Jansen, meier van Beerent Kroese; keuter; 2 paarden          (f.2.-)

28           24           Wilm  Klasen;      volle boer;             4 paarden (                            (f 4.-)

29           25           Jan Poppen; volle boer;"met 2 paarden thans ter Essche varende' ( f.4.-)

30           26           Hindrik Poppen;      volle boer;          4 paarden                             (f.4.-)

31

32           27           Jan Eijsen;            volle boer;            4 paarden                             (f.4.-)

33           28           Lubbert Mulders; volle boer;           4 paarden                              (f.4.-)

34           29           Hindrik Eijsen;    3/4 waardeel;       4 paarden                              (f.4.-)

35

36           30           Hindrik Wolbers; volle boer;          3 paarden                              (f.4.-)

37           31           Jan Wolbers;        1/2 boer;             2 paarden                              (f.2.-)

38           32           Jan Geerts, meier van Harm Prinsen; 3/4 waardeel; 4 paarden   (f.4.-)

39           33           Harm Prins         woont in een keuterwoninge                            ( f. 1.-)

40           34           Jan Tallen;         1/2 boer;               4 paarden                             (f.4.-)

41           35           Pieter Wilms;    volle boer;            4 paarden                              (f.4.-)

42

43           36           Jan Maags;       volle boer;            4 paarden                               (f.4.-)

44           37           Geert Maags; "woont in een keuterwoninge en een keuter"       (f. 1.-)

45           38           Engbert Geerts, meier van Geert Maags; volle boer; 4 paarden (f.4.-)

46           39           Jan Hoonberg;   volle boer;         4 paarden                                (f.4.-);

47           40           Jan Heckman;   1/4 waardeel;     2 paarden                                 (f.2.-)

48           41           Jan Nijman "genietende van de Diaconije en armen ;3/8 boer; 2 paarden (f.0,00)

49           42           Lucas Klasen, meier v.d. kinderen v. Laumegien Lambers; 3/8 boer; 2 paarden (f.2.-)

50           43           Jan Gijlers;     "niet gegoedet in de boermarke";  2 paarden       (f.2.-)

51           44           Jan Ellen;       3/8 waardeel;        2 paarden                                 (f.2.-)

52           45           Geert Ellen;    3/8 waardeel;       2 paarden                                 (f.2.-)

53

 

Getekend: R.Haasken Schoitus

                  Jan hoomberg

                  Evert Poppen

                  Jan Lambers als Schatbeurder

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl