1754 Heerdsteden

05.06.1754; Heerstede Register van Schonebeek.

 

1             1             Warse Klasen; 1/2 boer; 2  paarden  (f.2.-)

2             2             Klaas Lucas;  1/2 boer; 2 paarden (f.2.-)

3

4             3             Harm Engbers; volle boer; 4 paarden (f.4.-)

5             4             Geert Engbers;  volle boer;  (f.4.) N.B. Geert Engbers meier van Evert Poppen?

6             5             Evert Poppen Eyqenaer van Engbers plaets; wonende in een keuterwoninge  (f.1.-)

7             4             Derk Hindriks;  1/2 boer 2  paarden (f.2.-)

8             7             Jan Uninge; volle boer;  4  paarden (f.4.-)

9             8             Beerent Uninge; volle boer; 4 paarden (f.4.-) krijqende f.48.- uit de diaconije cassa buiten.

10                                                                          klederen hebbende remis bekomen den 3 maaij 1740

11           9             Hendrik Croese;  voile boer; 4 paarden (f.4.-)

12           10-          Jan Geerts, mejer van Wilm  Wenninge; volle boer; 4 paarden (f.4.-);Willem W. woont er in                          

13          11            Hindrik Sassen;  1/2 boer; 3 paarden (f.3.-)                                            een kamer;een keuter (f1.-)

14           12           Wolter Wenninge;  volle boer; 4 paarden (f.4.-)

15           13           Beerent Sassen;  1/2 boer;  3  paarden (~.3.-)

16

17          

18           14           Engbert Scholten; 1/4  boer;  3 paarden (f.3.-)

19           18           De Landschaps Soldaat; "woont  in een keuterwoninge en doet negotie" (f.0,00)

20           15           Evert Scholten; 1/2  boer; 4  paarden  (f.4.-)

21           16           De pastorije;”'een  geheele plaatse  heeft geen peerden" (f.2.-)

22           17           Hindrik Comuers;  een volle boer; 4 paarden (f.4.-)

23           18           Wilm Everts, mejer van Hammink Hanneken;  volle boer; 4 paarden  (f.4.-);H.Hannken woont                       

24           21           Roelof Lambers; koster en tapneringe; 1/2 boer; 4 paarden (f.5.-)                er ook een keuter (1.-)

25           20           Jan Poppen;  volle boer; 4 paarden (f.4.-)

26

27

28           22           Wilm Klasen;  volle boer; 4 paarden (f.4.-)

29           23           Jan Poppen; staende het huis ledig;   (f.0,00). Dezelfde Jan Poppen als volgno. 20?

30           24           Hindrik Poppen;  voile boer;  4  paarden (f.4.-)

31

32           25           Jan Eijsen;  volle boer; 4 paarden (f.4.-)

33           26           Lubbert Mulders;  volJe boer; 4  paarden  (f.4.-)

34           27           Geert Eijsen; 3/4  boer;  3  paarden  ( f.3.-)

35

36           28           Hindrik Wolbers;  volle boer; 4 paarden (f.4.-)

37           29           Jan Wolbers; 1/2  boer; 2 paarden (f.2.-)

38           30           Hindrik Wolbers Prinsen;  3/4 boer;  3  paarden  (f.3.-)

39

40           31           Jan Tallen;  1/2 boer;  3 paarden (f.3.-)

41           32           Pieter Wilus; volle hoer;  4  paarden (f.4.-)

42           33           Jan Maags; volle  boer; 4 paarden (f.4.-)

43

44

45           34           Engbert Maqes; volle boer; 4 paarden (f.4.-)

46           35           Jan Hoonberg;  volle boer;  3  paarden \b (f.3.-)

47           36           Jan Heckman;  1/4 boer;  2 paarden  (f.2.-)

48           37           Jan Nijman; 3/8 boer; 2  paarden (f.2.-); w.s. mejer van de diaconie

49           38           Gerrit Jansen,meijer van Lammegien Roelfs; 3/8 boer; 2 paarden (f.2.-);L.Roelfs woont er ook

50           39           Jan Gijlers;"niet gegoedet in de markte"; 2 paarden (f.2.-)                                       als keuter (f.1.-)

51           40           Jan Ellen; 3/8 boer; 2 paarden (f.2.-)

52           41           Geert Ellen; 3/8 boer; 2 paarden (f.2.-)

53

 

 

 Getekend: R.Haasken Scholtus

Jan poppen

Evert poppen

Hester Hoorn weduwe Stavoren (schatbeurderse)

 

www.oud-schoonebeek.nl