1750 Huizen aanbouw

  1. Sept. 1750: Nieuw Register van den aanbouw der huisen en schueren alsmede aangemaakte bouwlanden in het Carspil Schonebeek.

 

1      1      Warse Clasen;         nieuw huis 7V/24½V;        schuur 4V/20V;       bouw1and 3-1-1-2

2      2      Berent Klasen;        hooischuur + 1V/20V;       turfschuur 3V/14½V;      bouwland 3-1-1-2

4      3      Harm Engbers;        huis + 2V/; hooisch.+2V/20v; turfsch.4V/15+v; schaapsch.2v/16v; bouwland 2-3-1-9             

5     4       Hendrik Engbers;    huis + 2V/25v;  hooisch.+1v/23v;  turfsch.4v/16v;  rosmole 2V/25v;  bakhuis  

6                                                                                                                                           2V/16v5  bouwland 2-1-1~6

7     5       Hindrick Derks;       huis +5V/24v;         schuur 4V/18v;       bouwland 1-2-2-0

8     6       Jan Uenien;              huis + 2V/25v;       schuur + 2V/23v;     turfsch.4V/16½v;      huis o.d.woeste + 2V/22v;                                                                      

                                                                                                                          Schuur 1V22v              bouwland 1-0-2-8

9     7       Hindric Uenien;    huis + 2V/25v; hooisch.+2v/21v; turfsch. 4V/15v;  bouwland 1-1-0-4  bouwland 5-1-0-0

11   8       Hindric Cruesen;   huis + 2V/26v;  schuur +3V/19v;  schuur o.d. woeste +2V/25v ; huis o.d. woesten

12   9       Engbert Wennien;   huis + 2V/27v;    hooisch.+2v/23v;   turfsch.4v/18v;   rosmo1e+1V   bouwland 0-3-2-6

13   10     Sasse Wennien;      huis +JV;     schaapschot 2V/15v;         turfschuur 3V/18v;          bouwland 2-2-0-5

14   11     Wolter Wennien;   huis +1V/26v;   hooisch.+2V/20v;   turfschuur 4V/14v;  schaapsch.+1vI16v; bouw1.1-3-0-2

15   12     Willem Sassen;      nieuw huis 8V/28v;   hooisch. 4V/22v;  turfsch.4v/19v;  schaapsch.3v/15+v; bouwl .l-2-3-1

16

17

18   13    Luicas Schulten;    huis +4V/21½v;          schuur +2V/18v;              bouwland  0-2-1-8

19

20   14    Evert Schulten;      huis + 4V/30v;             schuur 4V~21½v;     turfschuur 3V/14½v;       bouwland 3-0-2-2

21   39    Pastoriehuis;          huis 8V21v;                 schuur 4V/19v

22   15    Hindrik Comaers; huis +3V/26½v;           schuur +2V/22½v;              bouwland 3-0-2-2

23   16    Jan Hammink Hanken;  huis + 3V/25v: hooisch.5V/21v: turfsch.+1V/14v: schpsch.2V/14½v: bouwl. 2-3-2-5                                                                                                    

24   18    Roelf Lambers;      huis +5V/30v;          schuur 5V/18v;        brouwhuis 2V/16v;       bouwland 8-3-1-4

25   17    Jan Poppen;           huis 5V/24v; nieuwe schuur 7V/22½v; brouwhuis 2V/15v; bouwland mt Coelandt 2-1-1-9;

26                                                                                                                                       bouwland bij nije huis 2-0-1-6

27

28   19  Jan Clasens; huis+3V/30v; hooisch.+2v/25v; turfsch.4v/14v; bakhuis 4vV/l4v; schaapsch.2v/17v; bouwl.0-2-1-7                                                                                                                                                                                                     

29   20  Jan Poppen;    huis +1V/26v;    schuur +1V/23v;    turfschuur 4V/17v

30    21   Hindrick Poppen;    huis +1V/26v;    hooischuur +1V/22½v;   turfschuur 3V/18v;             bouwland 1-1-3-2

31                                                                                                                bouwland bij t woeste-huis 0-2-2-4

32    22    Jan Eijsen;             huis +3V/27v;     hooischuur +2V/20v;     turfschuur 3V/17v;              bouwland 2-1-1-2

33    23    Laumert Mulders; huis +2V/27v;      nieuwe hooischuur 5V/23v;    turfschuur 1V/19v;    bouwland 3-0-2-7

34    24    Geert Eijsen;         huis +2V/27v;      hooischuur +3V/18v;                                                 bouwland 1-1-1-4

35

36    25    Pieter Wolbers;     huis +2V/24v;      nieuwe hooischuur 5V/21v;                     bouwland 2-1-2-2

37    26  Jan Wolbers;           huis +3V/25v;      schuur +2V/22v;                           bouwland 2-2-0-4

38    27  Hindrick Wolbers;  huis + 3V/25v;    nieuwe hooischuur 6V/23v;   turfschuur +2V/17v;    bouwland 3-1-0-8

39

40    28 Jan Tallen;              huis +1V/27v;        hooischuur + 3V/19v;       tur~schuur 3V/15½v;    bouwland 2-1-0-9

41   29 Pieter Willems; huis+1V/27v; hooisch.+3v/22+v; turfsch.lV/16½v; rosm.2V/22v;bakhuis2V/14v;zaailand1-3-3-1

42

43   30   Jan Mages;          huis +1V/26v;   hooischuur +4V/21v;  turfschuur 3V/18v; schaapsch.2v/15v; zaailand 2-0-1-7

44

45   31   Engbert Maags;   huis +1V/27v;    hooisch.6V/22½v;    turfsch.+1V/18v;   schaapsch.3V/15+;   zaailand 0-3-2-5

46   32   Jan Hoomberg;    huis +3V/26v;    hooischuur 5V/21v;    turfschuur +2V/18v;      bouwland 1-3-1-0

47   33   Jan Hekman;        huis  +4V/24v;     schuur 6V/18v ;                                                bouwland 2-1-3-8

48   34   Jan Nijman; w.s. meier v.d. Diacinie;          huis 5V/24v;        schuur 3V/19v.

49   35   Jan Holties;         huis 7V/24v.;         Schuur 3V/18v;                             zaailand bij 't niehuis 1-0-3-7.

50   36   Jan Gijlers;  huis+4V/26v; turfsch.4V/15½v;  hooisch.4V/17v;  schaaph.2V/15v; rosmole 2V/21v;zaail.8-3-1~4

51   37   Jan Ellen;          huis 8V/24v;        schuur 5V/17v;                                            zaailand  2-0-2-2.

52   38   Geert Ellen;      huis +5V/21v;      schuur 6V/19v;                                           bouwland 2-3-0-5.

53

 

Register getekend door R.Marissen en R.Elevelt

 

De gebouwen staan in dit register aangegeven in vakken, de ruimte tussen de gebinten. De breedte is genoteerd in voeten. 5V/21v kan dus gelezen worden als 6 gebinten van 21 voet breed.

 

 De oppervlakte van het bouwiand is genoteerd in mud-schepel-spint-roede.  1 mud  2710 m2 ;  1 schepel =1/4 mud = 678 m2.  1 spint = 1/4 schepel = 169 m2 ; 1  (vierkante) roede = 17 m2.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl