1742 Heerdsteden en angetimmerde huizen

1742; Heerstede register                      1742; Register van de sedert 1654  nieuw

van t Carspel Schonebeek                  "angetimmerde huisen en

                                                                    schuiren"

 

1       1    Wasse Claassen                    2-0-0           nieuw huis 8G/25V; turfsch. 4G/18V

2       2    Claas berens/Lucassen         2-0-0           turfschuur 4g/14V             

3

4       3    Harm Engbers                        4-0-0              turfschuur 5G/!5V

5       4    Jan Luichjes                           4-0-0             turfsch. 5G/15V; rosmolen 3G/21V; bakhuis 3G/15V

6

7       5    Derk Hindriks                         2-0-0             hooischuur 4G/17V; varkenshok 2G/8V

8       6    Jan Uninge                             4-0-0             turfschuur 5G/ 1 6V; varkenshok 20/8V

9       7    Hindrik Uninge                      3-0-0               turfschuur 4G/ 16V;  varkenshok  20I9V

10          

11     8    Hindrik Croese                      4-0-0             turfschuur 30116V; bakhuis 2G/10V

12     9    Egbert/Roelof Wenninge      4-0-0             turfschuur 5G/18V;  bakhuis 2GI13V

13    10  Olde Willem Sassen              2-0-0              turfschuur 4G/18V; varkenshok 2G/11V

14    11  Wolter Wenninge                   4-0-0               bakhuis 2G/12V;  varkenshok 2G/10V

15    12  Willem Sassen                       3-0-0             huis9G/27;turfsch.4G/18V;schaapsch.0/13V              

16                                                                                                                varkenshok  3G/12v        

17

18    13  Lucas Scholten                       3-0-0                             

19    15  Landschap Soldaat                0-0-0           huis 3G/14V

20    14  Evert Scholten                        4-0-0              turfschuur 4G/12V;  varkenshok 2G/9V

21    16  ds. Hardenberg                      1-0-0

22    17  Hindrik Gommer                    4-0-0

23    18  Geert Hanneken                     4-0-0              schaapschot 4G/14V;  varkenshok 2G/11V

24    20  Roelof Lamberts;koster/nering  4-0-0          turfschuur 5G/17v; bakhuis 4G/16V; varkensh.2G/9V

 25    21 Jan Poppen; doende neringe   2-0-0

26    21  Willem Evert                            2-0-0

27

28    22  Jan Claesen                            4-0-0                bakhuis 4G/13V; turfsch. 4G/17V; schaaps. 3G/16V;                         

  1. 3G12V

29    23  Willem Poppen meier            2-0-0                 turfschuur 4G/17v; brouwhuis 3G/13v [30/12V

30    24  Hindrik Poppen                       4-0-0                 varkenshok 2G18V

31

32    25  Jan Eijsen                              4-0-0                 turfschuur 4G/16V; varkenshok 2G/10v

33    26  Lubbert Mulders                    4-0-0                  turfschuur 4G/16v; varkenshok 2G/8v

34    27  Geert Eijsen                          4-0-0                 varkenshok 2G/8v

35

36    28  Pieter Wolbers                        3-0-0                 turfschuur 4G/14V

37    29  Jan Wolbers/ Harm Wolbers  2-0-0                 turfschuur 4G/15V; varkenshok 2G/6V; bakhuis 2G/l0v

 

38    30  Hindrik Wolbers                     2-0-0

39          

40    31  Jan Tallen                               4-0-0                   turfschuur 4G/15V; varkenshok 2G/10V; bakhuis G/11v

41    32  Pieter Willems /Wilms          4-0-0                   bakhuis 4G/13V;rosmeule 3G/21V; ;turfsch. 4G/17V;

42                                                                                                                                                                        varkensh.2G/10V

43    33  Jan Maags                             4-0-0                    schaapsch.3G/15v; varkenshok 2G/10V; turfschuur en

44                                                                                                                                        rosmole onder een dak 6G/17V

45    34  Engbert Maags                    4-0-0                     schaapsch. 4G/19V; turfsch.5G/17v; varkenshok 2G/10v

46    35  Jan Hoomberg                      2-0-0                    turfschuur 4G/17V; varkenshok 2G/9v

47    36  Jan Hekman                          2-0-0                    nieuwe schuur 6G/17V; bakh. 4G/11V; varkensh. 2G/8V

48    37  Jan Nijman                            2-0-0                    nieuw huis 6G/23V; schuur 3G/18V

49    38/39 Harm Ellen / Jan Holtjes  1-0-0                  nieuw huis7G/23v; hooischuur3G/18V;varkensh. 2G/12V

50    40  Jan Gijiers                              2-0-0                    nw.rosm. 3G/17V; t.sch. 3G/15V;sc.sch. 3G/14V;v.h.2G/7V  

51    41  Jan Ellen                                 2-0-0                    nieuw huis 9G/16V; nieuwe schuur 3G/15v

52    42  Geert Ellen                             2-0-0                    nieuwe schuur 6G/18V; varkenshok 2G/8v

 Deze twee registers zijn tegen de gewoonte van Oost naar West genoteerd.

 Beide getekend door: R.Haasken Schoitus

Jan poppen

Jan heckman

Hester Hoorn wed.Staaveren als  schatbeurster.

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl